អំពីសន្តិសុខខ្មែរអង្គរៈ

ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខខ្មែរអង្គរ ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ របស់ខ្ញុំ ដែលបានបង្កើតឡើង កាលពី ១៥ ឆ្នាំមុន នៅរដ្ឋកាលីហ្វរនីញា សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីធ្វើការងារបំរើទូទៅ ផ្នែករក្សាការពារ សន្តិសុខក្នុងសង្គមទូទៅ គ្រប់ជាតិសាស្រ្ត គឺមិនប្រកាន់និន្នាការ នយោបាយណាឡើយ ។ ទទួលរក្សាសន្តិសុខ តាមពិធីបុណ្យតូចធំនានា ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បុណ្យថ្ងៃកំណើត ពិធីជប់លៀង អាពាហ៍ពិពាហ៍ ខ្លាប់ឌិសកូ និងរក្សាសន្តិសុខ តាមគេហដ្ឋាន តាមភូមិ តាមរោងចក្រ តាមផ្សាលក់ឥវាន់តូចធំ តាមហាងទំនិញតូចធំ និងតាមធានាគារ ជាដើម។ល។

មានការពិសោធន៍ ២០ឆ្នាំ ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនេះ ដោយមិនចាំបាច់ ប្រើអំពើហឹង្សាអ្វីបន្តិចឡើយ តែធានាថា រក្សាសន្តិសុខបានល្អ ជាងក្រុហ៊ុនដែល ប្រើអំពើហឹង្សាឆ្ងាយណាស់ ហើយតែងតែមានការរាប់អាន ពីមនុស្សស្ទើរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ។ល។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: