អ្នកបាតុកម្មអាវក្រហម២៧នាក់ត្រូវបានជាប់គុគ!

 

មនុស្សស្លាប់នៅស្រុកថៃ ឡើងដល់២៤នាក់ហើយ ហើយអ្នករបួសឡើងជិត២០០នាក់ហើយ។ បាញ់គ្នាប៉ុណ្នឹងហើយ នៅតែមានប្រជាជនថៃ មួយចំនួនឆ្លៀតលបលួចមើល ពួកទាហានថៃនឹងអ្នកបាតុករ វាយគ្នាបាញ់គ្នា រាងដូចជាអត់មានសត់ស្លុតអីទាំងអស់ ប្រជាជនថៃក្លាហានណាស់ណ­!

កងសើបការពិសេសរបស់ថៃ កាលពីម្សិលមិញ បានចាប់មនុស្ស២៧នាក់ដាក់គុគម្នាក់ៗ១ឆ្នាំ ដោយចោទអំពីបទ ចូលរួមបាតុកម្ម ជាមួយពួកអាវក្រហម តែទោសកំហុសរបស់ពួកគេ ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយពាក់កណ្តាល ដោយសារការសារភាពកំហុស គឺត្រូវដាក់តែ៦ខែទេ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: